You are here
Home > Entertainment - Movies > Chinese Movies: VN > Cô Tình Kiếm Khách – The Lone Star Swordsman

Cô Tình Kiếm Khách – The Lone Star Swordsman

http://www.youtube.com/watch?v=sbAEFi_skNg

Faflim Việt Nam phát hành năm 1995
Số tập : 15
Giám chế : Dương Cẩm Tuyền

Diễn viên :

  • Trịnh Y Kiện
  • Lương Tiểu Băng
  • Trần Gia Huy
  • Ngụy Tuấn Kiệt
  • Hà Uyển Doanh
  • Nghệ Tuấn Vỹ
Top